Kainuun Näkövammaiset ry:n jäseniä valkoisenkepinpäivänä

Kai­nuun Nä­kö­vam­mai­set ry

Vuon­na 1985 pe­rus­tet­tu Kai­nuun Nä­kö­vam­mai­set ry on Nä­kö­vam­mais­ten Liit­to ry:n alueyh­dis­tys. Yh­dis­tys toi­mii kai­nuu­lais­ten nä­kö­vam­mais­ten pal­ve­lu- ja etu­jär­jes­tö­nä. Toi­min­ta-aluee­na on ko­ko Kai­nuu. Jä­se­niä yh­dis­tyk­ses­sä on n. 300. 

Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia