Kajaanin kerhot

Kerhot tarjoavat virikkeellistä toimintaa: esitelmiä, kädentaitojen oppimista, liikuntaa ja retkiä. Yhdistys järjestää jäsenistölle ja myös ulkopuolisille koulutus ja kurssitoimintaa tarpeen mukaan. Viimeisimmät tapahtuma tiedot löytyvät.

Kajaanin kerhot: